MNS 5255 : 2005

Маханд суурилсан нэмэлт хүнс. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар маханд суурилсан нэмэлт хүнсийг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээн авах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2005-04-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-05-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт