MNS 5254 : 2003

Сонгины ханд. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь сонгины хандыг үйлдвэрлэх , савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх , шалгаж хүлээн авах тогтооно

Баталсан огноо: 2003-05-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-06-01
Ангилал: | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт