MNS ISO 105-А01 : 2014

Нэхмэл бүтээгдэхүүн.Будгийн тогтворыг тодорхойлох арга. А01-р хэсэг : Шинжилгээний ерөнхий зарчим

Хамрах хүрээ

1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт нь нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг тодорхойлох шинжилгээний аргууд, тэдгээрийн зориулалт, хамрах хүрээ, нэр томьёоны тодорхойлолтыг заасан ерөнхий мэдээлэл бүхий хэрэглээний заавар болно. 1.2 Шинжилгээнд хэрэглэгдэх байгалийн болон химийн ширхэгтүүдийн үндсэн шинж чанаруудыг заавал дурьдана. Бүх төрлийн будсан, хээлсэн (нэг болон олон төрлийн ширхэгтийн бүрэлдэхүүнтэй) нэхмэлийн ширхэгт материалын будгийн тогтворыг шинжилнэ. Мөн нэхмэлийн ширхэгт материалыг тодорхой аргаар, тодорхой өнгөний эрчимжилттэй болтол будаж будгийн тогтворыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-10-08
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт