MNS 5238 : 2003

Эмийн түүхий эд Байгалийн гүүн хөхийн үндэс. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Байгалийн гүүн хөх нь Монгол орны Хэнтий, Монгол Дагуур, Хянган, Дорнод монголд толгодын хажуу энгэр чийглэг элсэнд ургана.

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт