MNS 5227 : 2002

Эмийн түүхий эд Потаниний Цахилдагийн үндэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар эмийн түүхий эдийн зориулалтын Цахилдаг /Iridaceae Juss/ овгийн Потаникийн Цахилдаг үндэсийн техникийн шаардлага, түүнийг шалгах, хүлээн авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2002-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт