MNS 5222 : 2002

Эмийн түүхий эд Өндөр зоосонцэцэг (мана)-ийн үндэс, үндэслэг иш

Хамрах хүрээ

орчим, Монголд 4 зүйл ургамал ургадаг. Энэ төрлийн ургамлын нилээд олон зүйл нь Африкийн өмнөд хэсэг, Австрали, Мадагаскарт ургадаг. Үүнээс үндэслэг ишийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар хэрэглэдэг нэг зүйл ургамал нь Өндөр зоосонцэцэг бөгөөд Хятад, Энэтхэг, Польш, Орос зэрэг Дэлхийн олон оронд тарималжуулсан ургуулж ашиглаж байна

Баталсан огноо: 2002-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт