MNS 5099 : 2001

"Нефромон" эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь "Нефромон" эмэнд тавих техникийн ерөнхий болон шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2001-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт