MNS 5098 : 2010

Эмийн түүхий эд. Түмэн навчит ортуузын өвс Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Эмийн түүхий эд. Түмэн навчит ортуузын өвс Техникийн ерөнхий шаардлага

Баталсан огноо: 2010-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт