MNS 3813 : 1994

Тарваган шийр өвс, түүний нунтаг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар манай орны ойт хээрийн бүсэнд ургадаг буурцагтны овгийн дагуурын тарваган шийрийн газрын дээд хэсэг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэдэг улс, олон нийтийн эрх бүхий бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-01-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт