MNS 5186 : 2002

Тарилгын эм. 0,2%, 0,5% ба 1% калийн хлоридын 5% глюкоз агуулсан тарилгын уусмал. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

энэ стандартаар 0,1, 0,5 ба 1% калийн хлоридын 5% глюкоз агуулсан таилгын уусмал найруулан бэлтгэх, шүүх, савлах, хаяглах, ариутгах, гадгалах хүчинтэй хугацааны шаардлага тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-10-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-11-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт