MNS 1809 : 1990

Шингэн вазелин

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар шингэн вазелин шалгах, хүлээн авах,шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүлийг хамгаалах салбарын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт