MNS 6338 : 2012

Уруулын төрөлхийн сэтэрхий эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн эрүү нүүрний мэс заслын тасаг, эрүү нүүрний мэс засал, шүдний гажиг засал, хэл яриа засал зэрэг төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж болон эх барих эмэгтэйчүүд, нярай болон хүүхэд, хүүхдийн чих хамар хоолойн чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-12-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт