MNS 1808 : 2011

Хүний эм. Алоэ 1 мл Тун шилтэй тарилгын уусмал

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар Алоэ 1 мл тарилгын уусмалыг шалгах, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-06-23
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт