MNS 1804 : 2006

Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Бүлэг бүтээгдэхүүний энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн нөхцөлд хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт