MNS 6628 : 2016

Шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Хамрах хүрээ

Шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчний эмнэлзүй, оношилгоо, эмчилгээ, тандалт, сэргийлэлт, голомтыг судлахад баримтлах шаардлагыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад, лабораторийн шинжилгээ, оношилгоонд баримтлах шаардлагыг онцгой дэглэмтэй байгууллагын лабораторит хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт