MNS 6627 : 2016

Шимэгчээр халдварлах өвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй өмчийн бүх төрлийн эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт