MNS 1722 : 1990

Глицерин

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар глицериныг шалгаж хүлээн авах, савлах, шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүл мэндийн яамны бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт