MNS 3810 : 2020

Хүнсний арвай. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүнсний арвайг шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-06-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-06-18
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт