MNS AASHTO D 724 : 2003

Бетоныг өрөмдөж дээж авах, бат бэхийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Бетоныг өрөмдөж дээж авах, бат бэхийг тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт