MNS 6623-3 : 2016

Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 3-р хэсэг. Халаад. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь нэг удаагийн хэрэглээний болон мэс заслын ариун халаадны чанарыг шинжлэх, баталгаажуулах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-01
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт