MNS 6336-4 : 2012

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 4 дүгээр хэсэг: Силикоз өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хууль болон Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн хуулийн хүрээнд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний чиглэлээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага, төв, үйлдвэр, уурхайн эмнэлгүүдэд ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтэн үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-12-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт