MNS 6268 : 2011

Уламжлалт махан бүтээгдэхүүн. “Шууз”. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үхэр, хонины махаар уламжлалт махан бүтээгдэхүүн “ Шууз”-ыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-07-18
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт