MNS 6623-1 : 2016

Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 1-р хэсэг. Малгай. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь нэг удаагийн хэрэглээний болон мэс заслын ариун малгайд тавих шаардлага, шалгах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2016-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-01
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт