MNS 6612 : 2016

Уургийн задралын бүтээгдэхүүний шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг уургийн задралын бүтээгдэхүүний таних урвал, амины азот, нийт азот, задралын коэффициент, азот уусалтын индекс, чийг, тос, үнслэг болон усан уусмалын рН-ийг тодорхойлох шинжилгээний аргыг тогтооход дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2016-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-07-04
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт