MNS 3769 : 1985

Үнээний сүүний ундааны хөрөнгө

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь сүүн хүчлийн бактери, дрожкийн нутгийн омгоор үнээний сүүний ундааны хөрөнгө бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-03-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-08-01
Ангилал: | 67.100.01 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт