MNS 1596 : 2011

Цус, цусан бүтээгдэхүүн. Ялтас эсийн өтгөрүүлэг

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудад цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулж буй цусны албаны мэргэжилтнүүд, цусны албаны чанарын хяналтын лабораторийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-02-24
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт