MNS 6336-1 : 2012

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 1 дүгээр хэсэг: Мэргэжлээс шалтгаалсан багтраа өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хууль болон Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн хуулийн хүрээнд мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний чиглэлээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага, төвүүд, үйлдвэр, уурхайн эмнэлгүүдэд ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-12-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт