MNS 6239 : 2011

Хуванцар болон нийлэг материал, цаасан сав баглаа боодол, хүүхдийн тоглоомонд формальдегид тодорхойлох спектрофотометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хуванцар болон нийлэг материал, цаасан сав баглаа боодол, хүүхдийн тоглоомонд формальдегид тодорхойлох спектрофотометрийн шинжилгээний аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-03-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-04-15
Ангилал: | 55.020 Барааны сав, баглаа боодол ба хуваарилалтын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт