MNS 6236 : 2011

Нян судлал. Халдваргүйтгэлийн бодисын нянд үйлчлэх идэвхийг тодорхойлох нян судлалын арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь халдваргүйтгэлийн зориулалтаар хэрэглэж буй бодис болон нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний нянд үйлчлэх идэвхийг тодорхойлох нян судлалын шинжилгээг хийхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 07.100.99 Микробиологид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт