MNS 6235 : 2011

Цус, цусан бүтээгдэхүүн. Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудад цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулж буй цусны албаны мэргэжилтнүүд, цусны албаны чанарын хяналтын лабораторийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт