MNS 6234 : 2011

Витагрипп. Мөхлөг эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Витагрипп 20 г мөхлөг эмийг гурван өөр тунгаар үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт