MNS 6233 : 2011

Зүрхний хэт авиан шинжилгээний дүгнэлт бичих загвар

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд зүрх судасны тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй зүрх судасны, дүрслэл оношлогооны эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт