MNS 6221 : 2010

Панкреатин болон панкреатин агуулсан эм бэлдмэлийн шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Панкреатин болон панкреатин агуулсан эм бэлдмэлийн таних урвал, нүүрсус, өөх тос, уураг задлах үйлчлэлтэй ферментүүдийн идэвх, тосны агууламж, жингийн хорогдлыг тодорхойлох шинжилгээний аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт