MNS 6219 : 2010

Бүдүүн гэдэсний шархлаат колит өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, шатлалын эрүүл мэндийн байгуулагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт