MNS 6218 : 2010

Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон дараах үеийн дархлаа дарангуйлах эмчилгээ, хяналт

Хамрах хүрээ

Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй бөөр судлалын нарийн мэргэжлийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт