MNS 6217 : 2010

Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд өвчтөнг сонгох, бэлтгэх

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийдэг эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй бөөр судлалын нарийн мэргэжлийн эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-01-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт