MNS AASHTO D 170 : 2004

Абсоны аргаар уусмал ашиглан битумыг дахин боловсруулах арга

Хамрах хүрээ

Мителлийн хлор, гурван хлорт мителлийн урвалжаар өмнө нь гаргаж авсан уусмалыг ашиглан абсоны аргаар битумэн хольцыг дахин боловсруулан гаргаж авахад оршино.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт