MNS 5047 : 2001

Биобэлдмэл – Бруцеллёзын эмчилгээний шингэн вакцин

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүний бруцеллёз өвчнийг эмчлэх, дархлалын системийг идэвхижүүлж улмаар өвчний үүсгэгчийг бие махбодоос ангижруулж, суурь дархлал үүсгэх зориулалттай вакциныг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2001-06-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт