MNS 4903 : 1999

Эм. Ахилло 200 мг капсул

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар “Ахилло” 200 мг капсултай эм үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт