MNS 4875 : 2005

Хүний эм. Нэрсвит үрэл 0,5 гр Техникийн MNS 4875: 2005 шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Нэрсвит 0,5 гр үрлийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2005-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-12-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт