MNS 4874 : 2011

Хүний эм. Аньсны витаминт (аньсвит) 0,5 г үрэл Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Аньсны витаминт 0,5 г үрэл эм үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-08-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт