MNS ISO 13493 : 2000

Мах, махан бүтээгдэхүүн –хлорампениколын агууламжийг тодорхойлох. Шингэний хроматографикийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар тахианы мах, махны булчинд агуулагдах хлорамфениколын хэмжээг шингэний хроматографийн тусламжтайгаар тодорхойлох аргад хамаарна. Энэ арга нь хлорамфениколын 6.5 г/кг-аас дээш агуулгыг тодорхойлоход тохиромжтой. Энэ аргаар муудаж, гэмтсэн дээжийг шинжлэхгүй. ТАЙЛБАР: Энэ стандартыг бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүнд хлорамфеникол тодорхойлоход хэрэглэнэ. Гэхдээ, булчингийн эдээс өөр материалыг лаборатори хоорондын шинжилгээнд хамруулаагүй болно.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-20
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт