MNS 5020 : 2000

Эмийн түүхий эд. Жүр үр

Хамрах хүрээ

Энэ түүхий эдийг шалгаж хүлээж авах, шалгах, хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэд үэдсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт