MNS 5019 : 2000

Ардын уламжлалт эм. Барайв-3

Хамрах хүрээ

Барайв-3 танг үйлдвэрлэж шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт