MNS 5018 : 2000

Ардын уламжлалт эм Норов-7

Хамрах хүрээ

Норов-7 танг үйлдвэрлэх шалгаж хүлээж авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт