MNS 4746 : 1999

Эмийн эрдсийн найрлага дахь нүүрстөрөгчийн диоксид тодорхойлох эзэлхүүний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү улсын стандартаар эмийн эрдсийн найрлага дахь нүүрстөрөгчийн диоксидийн агуулгыг тодорхойлох эзэлхүүний аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-10-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт