MNS 4745 : 1999

Эмийн эрдсийн найрлага дахь аморф ба чөлөөт цахиурын хүчил тодорхойлох фторидийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ улсын стандартаар эмийн эрдсийн найрлага дахь аморф ба чөлөөт цахиурын хүчлийн агуулгыг тодорхойх аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-10-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт