MNS AASHTO D 111 : 2004

Битумэн материалын органик бус бодис ба шааргыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ туршилтын аргаар хатуу, хагас хатуу болон шингэн битумэнд байгаа эрдэс бодисыг тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт