MNS 4716 : 1999

Панкипсиний нунтаг

Хамрах хүрээ

-

Баталсан огноо: 1999-04-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-06-01
Ангилал: | 11 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт