MNS 6485 : 2014

Шээсэн дэх иодын хэмжээг тодорхойлох шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү шинжилгээний аргын стандарт нь шээсэнд иодын агууламжийг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2014-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-01-09
Ангилал: | 11.100.30 Цус, шээсний шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт